26.12.10

Ιερόσυλοι!!!


Μα δεν είναι ιεροσυλία!?
Ούτε μια καλτ βιντεοταινία
δεν μπορούμε να κάνουμε ριμεικ σαν χώρα πια!